ผิดพลาด
notice

พศจ.ร้อยเอ็ด ถอดบทเรียนหมู่บ้านรักษาศีล5

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมเพื่อถอดบทเรียน หมู่บ้านรักษาศีล 5

วันที่ 11 พ.ค.2559 นายชัยมงคล ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นายประยูร จรเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางรุ่งอรุณ ธิมาชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมกับสมาคามสภาองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมเพื่อถอดบทเรียน หมู่บ้านรักษาศีล 5 เฉพาะบ้านหนองกุง หมู่ 4 ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อศึกษาข้อมูลการรักษาศีล 5 ทั้งภาพรวมและรายบุคคล 2เพื่อศึกษาวิธีรักษาศีล ให้เป็นรูปธรรม 3.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้งานศพปลอดเหล้าและการพนัน 4.เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนรักษาศีล5 เพิ่มขึ้น โดยมีผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน พระสงฆ์ ร่วมถอดบทเรียนในครั้งนี้.

 

{gallery}simages/2016{/gallery}

ภาพ/ข่าว : ธีรวุฒิ วรโคตร
บรรณาธิการ : ประยูร จรเจริญ