ผิดพลาด
notice

พศจ.ร้อยเอ็ด นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

ในระหว่าง วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 นายชัยมงคล ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกนิเทศโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจำนวน 5 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียนธีรปริยัติ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดบูรพาภิราม โรงเรียนมงคลญาณปริยัติ และโรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการประเมินจาก สมศ.

 

{gallery}simages/2016{/gallery}

ภาพ/ข่าว : ธีรวุฒิ วรโคตร
บรรณาธิการ : ประยูร จรเจริญ