จังหวัดร้อยเอ็ดมอบป้าย หมู่บ้านรักษาศีล 5 และติดตามตรวจเยี่ยม ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”ระยะที่ 3

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายชยันต์  ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

และติดตามตรวจเยี่ยม ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”ระยะที่ 3  อำเภอเมยวดี และอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินการและรับทราบนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยคณะกรรมการ กำกับติดตาม ระดับจังหวัด

ภาพ/ข่าว : ธีรวุฒิ วรโคตร
บรรณาธิการ : ประยูร จรเจริญ