พศจ.ร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยม สนามสอบนักธรรมชั้นตรี 10 - 13 ตุลาคม 2559

 

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีกำหนด 4 วัน 

บรรณาธิการ : โยธิน อาวรณ์
ภาพ : - สุทธิพงษ์  ตาสาโรจน์
- กิตติศักดิ์  สิทธิมวล

เขียน : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์