สำนักพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบึงพะลานชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 17.30 น นายชัยมงคล  ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยข้าราชการจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบึงพะลานชัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดการ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 14 เดือนตุลาคม 2559 – วันที่ 21 เดือน มกราคม 2560 จึงขอเชิญ พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระหากรุณาธิคุณ และรับทราบ ดังนี้

1-3). วันศุกร์ที่ 14 -16 ตุลาคม 2559 ณ วัดบึงพะลานชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

– เวลา 17.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

4.) วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

– เวลา 15.52 น. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

5.) วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ วัดกลางมิ่งเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

– เวลา 17.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

6.) วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 . ณ วัดบึงพะลานชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

– เวลา 17.00 น : พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร( 7 วัน ) พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูป สวดธรรมคาถา

7.) วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ วัดบึงพะลานชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

– เวลา 10.30 น. : พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร( 7 วัน ) พระสงฆ์ 10 รูป สวดถวายพรพระ รับพระราชทานฉัน , มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูป สวดธรรมคาถา, ประเคนผ้าไตรพระ 10 รูป ***

– เวลา 17.00 น พิธีบำเพ็ญ สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

8.) วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ วัดบูรพาภิราม ต.ในเมือง อเมือง จ.ร้อยเอ็ด

– เวลา 17.00 น พิธีบำเพ็ญ สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

9-10.) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 22 -23 ตุลาคม 2559 ณ วัดบึงพะลานชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

– เวลา 17.00 น พิธีบำเพ็ญ สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

11.) วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ วัดวิมลนิวาส ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

– เวลา 17.00 น พิธีบำเพ็ญ สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

12.) วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ วัดเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

– เวลา 17.00 น พิธีบำเพ็ญ สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

13.) วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ วัดสระทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

– เวลา 17.00 น พิธีบำเพ็ญ สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

14.) วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ วัดบึงพะลานชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

– เวลา 17.00 น : พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร( 15 วัน ) พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูป สวดธรรมคาถา, พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

15.) วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ วัดบึงพะลานชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

– เวลา 10.30 น. : พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร( 15 วัน ) พระสงฆ์ 10 รูป สวดถวายพรพระ รับพระราชทานฉัน , ประเคนผ้าไตรพระ 10 รูป สดับปกรณ์ ***

– เวลา 17.00 น พิธีบำเพ็ญ สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

16.) วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ วัดบึงพะลานชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

– เวลา 17.00 น พิธีบำเพ็ญ สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

***หมายเหตุ ลำดับและกำหนดการที่เหลือ รอรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ต่อไป ***

 

ขอบพระคุณข้อมูลจาก นายไพชยนต์ ชนะกาญจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด