พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบผ้าไตร ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทภิกษุจำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดอุทกวราราม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. นายชัยมงคล ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีมอบผ้าไตร ในโครงการบรรพชาและอุปสมบท 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปัญญาสมวาร (50 วัน)  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดอุทกวราราม บ้านโนนแก้ว – โนนทอง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูสุวรรณโพธาภิบาล เจ้าคณะ     อำเภอโพนทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบผ้าไตร  โดยมีเป้าหมาย จำนวน 89 รูป แต่ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทำให้มีผู้สมัครเข้าอุปสมบทจำนวนรวมทั้งสิ้น 161 รูป แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี ของประชาชนชาวร้อยเอ็ดที่มีต่อพระองค์ท่าน ซึ่งในพิธีดังกล่าวนี้มีพสกนิกรชาวร้อยเอ็ดเข้าร่วมงานดังกล่าว เป็นจำนวนมาก