พศจ.ร้อยเอ็ดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน)

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมประกอบด้วย  ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์สมศักด์ ๑๐ รูป สวดพระอภิธรรม ณ วัดบึงพระลานชัย อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด และ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป รับภัตตาหารเพล และสวดธรรมคาถา พร้อมกันนี้ นายชัยมงคล ศรีทองแดง ก็ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีดังกล่าวด้วย โดยมีประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ��

ภาพ/ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์