สำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์วัดที่ประสบวาตภัย

สำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์วัดที่ประสบวาตภัย คืนวันที่ 22 เมษายน 2563

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
มอบหมายให้นางวิภรณ์ เชิดโคกศรี นักวิชการศาสนาชำนาญการพิเศษ
พร้อมคณะลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง
สำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์วัดที่ประสบวาตภัย เมื่อคืนวันที่ 22 เมษายน 2563
เขตปกครองสงฆ์อำเภอเชียงขวัญ ดังนี้
1. วัดบ้านงิ้ว (ฉิมพลิวัน) บ้านงิ้วเหนือ ตำบลพลับพลา
2. วัดโพธิ์ศรี บ้านหวายหลึม ตำบลบ้านเขือง
เพื่อประเมินความเสียหายเบื้องต้น พร้อมทั้งถวายคำแนะนำในการขอรับการพิจารณาอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่เสียหาย ต่อไป