ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล