เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมเข้าพรรษา ปี 2563