ผู้ตรวจราชการ ฯ เข้าตรวจประเมินเยี่ยมชม พศจ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 26 ก.ค.59 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ท่านประสงค์. จักรคำ และคณะได้เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน และติดตาม เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำการ โดยท่านผอ.ชัยมงคล ศรีทองแดง นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งเข้ากราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และเยี่ยมชมการแสดงผลงานนิทรรศกาลของตัวแทนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญของจังวัดร้อยเอ็ด โดยมีบุคลากร พศจ.ร้อยเอ็ดร่วมต้อนรับด้วยอย่างอบอุ่น

ภาพ/ข่าว:ธีรวุฒิ วรโคตร