จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ. วัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด ฆราวาส พระราชพรหมจริยคุณ พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งสองนิกาย นายอนุสรณ์. แก้วกังวาล ผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานฝ่ายฆราวาส

นำหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้จำนวนมาก

ภาพ : กิตติศักดิ์  สิทธิมวล
ข่าว : ธีรวุฒิ วรโคตร