พศจ.ร้อยเอ็ดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ

วันที่ 16 ม.ค.2560  เวลา 10.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ประกอบพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ   101 รูป ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยนายชัยมงคล ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้โอวาทและมอบผ้าไตรแก่นาคทั้งหลาย และทำพิธีอุปสมบท