โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค 9 ณ วัดไตรภูมิ อำเภอจตุรภักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ 4 กุมพาพันธ์ 2560 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายชัยมงคล ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัีดร้อยเอ็ด เข้าถวายการต้อนรับและสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ในโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค 9 ณ วัดไตรภูมิ อำเภอจตุรภักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด