ผอ.พศจ.ร้อยเอ็ด ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา

11 ก.พ. 2560 เวลา 06.30 น. วันมาฆบูชา
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายชัยมงคล ศรีทองแดง ผอ.พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมตักบาตร และนำบุคลากร พศจ.ปรนนิบัติพระสงฆ์และอำนวยความสะดวก