พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต ร. 9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี
บำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนึรินทร์ร้อยเอ็ด