ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง และ โรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ วัดกลางมิ่งเมือง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) โดยได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10 อนุเคราะห์ให้ศึกษานิเทศก์ และ นักวิชาการศาสนศึกษา ร่วมออกนิเทศ ติดตาม ในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,300