สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจนับจำนวนนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางทัติญาพร ไชยแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  และนางสาวณิชนันทน์ ชื่นชม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ออกตรวจนับจำนวนนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ 1)  โรงเรียนมงคลญาณปริยัติ วัดสระทอง  2)  โรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง  3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิราม และ 4) โรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ วัดกลาง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,110