สำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดรอ้ยเอ็ด ร่วมประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผล "แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" กิจกรรมย่อย: การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับจังหวัดประจำปี 2565

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวศุจินธร วรานุสาสน์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผล "แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" กิจกรรมย่อย: การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับจังหวัดประจำปี 2565 โดยมี พ.อ. สาธิต อุ่นกาย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุม ณ  ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,392