สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10 

วันศุกร์ที่ 20  พฤษภาคม 2565  นายประยูร จรเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบหมายให้นางสาวณิชนันทน์ ชื่นชม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10  ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดสระทอง รักษาการประธานสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10  เป็นประธานในการประชุม  ณ วัดสระทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 74,439