ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ระดับอำเภอ

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายนางทัติญาพร ไชยแสง ผู้อำนวยการกุล่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ วิชพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวเกษสุดา นามปัญญา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,180