ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายนางทัติญาพร ไชยแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวเกษสุดา นามปัญญา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ป่าดงดินแดง บ้านหนองบั่ว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,270