รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประจำปีงบประมาณ 2564 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf การเงิน20211008_16152170.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 332,887