พศจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานเตรียมความพร้อมพิธีเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมตรวจความพร้อมโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พศจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา กรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากหลุมฝังกลบขยะในป่าชุมชนดอนแดง บ้านท่าเยี่ยม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี พศจ.ร้อยเอ็ด บรรยายถวายความรู้แด่พระภิกษุ หลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,582