พศจ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกและทีมพี่เลี้ยงธรรมนูญสุขภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนและติดตามการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมติดตามตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2565 เพื่อหารือข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายน 2565 พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,056