สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจนับจำนวนนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการสื่อสารแผนและจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจนับจำนวนนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในอำเภอเสลภูมิ บรรยายถวายความรู้แด่พระภิกษุ  หลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,513