สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6  ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา วัดแสนระลึก ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 74,463