ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัด การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมถวายมุทิตาจิตสักการะ เนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 42 ปี พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด, เจ้าคณะเภอโพนทราย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะคณะสงฆ์โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 84,368