ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดฯ ประจำปี 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม "สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ)" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดฯ   ประจำปี 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โครงการ "ทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ นอกช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดร้อยเอ็ด" โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,379