วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง)

วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง)

 วัดบึงพระลาชัย ตั้งอยู่เลขที่ 116  ถนนประชาธรรมรักษ์  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต    เป็นวัดเก่าแก่โบราณรกร้างว่างเปล่ามาหลายร้อยปี  มีสิ่งก่อสร้างปรักหักพัง มีศิลาแลง มีใบเสมา มีสระชัยมงคลเป็นสระน้ำเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวร้อยเอ็ด  มีเสาหอไตรกลางสระชัยมงคล 

ประวัติความเป็นมาวัดบึงพระลานชัย  พระอารามหลวง  

พ.ศ.2318 พระยาขัติยวงษา (ะน) เจ้าเมืองร้อยเอ็ด ได้ชัดชวนข้าราชการ พ่อค้าประชาชนถากถางป่าดงพงหญ้า  ซึ่งเต็มไปด้วยซากปรักหักพังบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นเป็นวัดและให้ชื่อว่า "วัดบึงพระลานชัย"  แต่ชาวบ้านนิยมเรียกสั้นๆว่า "วัดบึง" พื้นที่ทั่วไปเป็นเนินสูงราบเรียบ มีสระน้ำ 1 แห่ง  มีไม้ยืนต้นร่วมรื่น 

พ.ศ.2430 หลวงสงกรานต์วิศิษฐ์ โดยการสนับสนุนของพระยาขัติยะวงษา (เภา ธนสีลังกูร) ได้นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และผู้ต้องขังช่วยกันถากถางป่า บุกเบิก พื้นฟู บูรณะวัดเก่าแก่โบราณรกร้างมานานขึ้นเป็นวัดอีกครั้ง และให้ชื่อว่า "วัดบึงพระลานชัย" เพราะถือบริเวณนี้  เป็นวัดโบราณ ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านชาวเมือง ตั้งอยู่ใกล้กับบึงพลาญชัย มีลักษณะเป็นเนินสูง สวยงาม ทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมฉลองชัยชนะจากการรบในสมัยก่อน  ต่อมาเมื่อได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์จากพระยาขัติยะวงษา เอกาธิสตานันท์ (เหลา ณ ร้อยเอ็ด) และเจ้าเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าหลวงบริเวณเมืองมาโดยตลอด ได้อาราธนาพระครูเอกุตตรสตาธิคุณ จากอำเภอธวัชบุรี มาเป็น เจ้าอาวาส 

พ.ศ.2456 ทางราชการได้จัดตั้งกรมทหารม้าขึ้นที่มณฑลร้อยเอ็ด ทางราชการจึงได้อาราธนา พระครูเอกุตตรสตาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ไปอยู่วัดสระทองมหาเสวกโทพระยารณชัยชาญยุทธสมุหเทศาภิบาล ผู้ว่าการมลฑลร้อยเอ็ดได้ไปอาราธนา พระครูวินัยธรหล้า จากวัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดพระนครเป็นเจ้าอาวาสแทน 

พ.ศ. 2464 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงเริ่มสร้างอุโบสถแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2465 

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระพรหมวชิรโสภณ  

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 332,887