เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ (อุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

ไฟล์เอกสารประกอบ
docx 01 - แบบตอบรับ เงินอุดหนุน.docx |
docx 02 - แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร.docx |
xlsx 03 - แบบรายงานค่าใช้จ่าย.xlsx |
pdf พศ 0006-4517 การจัดสรรเงินอุดหนุนฯ.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 332,887