ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศ.pdf |
pdf คำสั่ง 2-2566.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 332,887