โครงการทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๓ (ปีที่ ๑๔)

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดโครงการทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๓ (ปีที่ ๑๔)  เพื่อถวายแด่วัดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพถวายกฐิน โดยพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในการเจริญพระพุทธมนต์สมโภช นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส นำเจ้าภาพกองกฐิน ๑๔๒ กอง ทอดถวายแด่เจ้าอาวาสวัด ๑๔๒ วัด พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมและนำข้าราชการ บุคลากรเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนวัดที่รับกฐิน  พร้อมอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชน  ดำเนินพิธีการและเป็นศาสนพิธีทางศาสนา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,569