การประชุมพระสังฆาธิการระดับรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ ประจำเดือนตุลาคม 2563

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการระดับรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อแจ้งภารกิจที่ต้องปฏิบัติ ข้อราชการที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์  ในการนี้นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชยชัย สายแสง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม และนมัสการต่อที่ประชุมฯ ดังนี้                     

1.การทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2563  

2.การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า

3.การส่งเสริมผู้เข้าเรียนธรรมศึกษา ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด

4.การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

5.การส่งเอกสารตรวจสอบนิตยภัตและแบบขอรับเงินผ่านธนาคาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,553