ร่วมพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2563

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังวัดร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2563 และเยี่ยมสนามสอบ เพื่อพบปะถวายกำลังใจแก่พระภิกษุ-สามเณร ที่ทำการสอบนักธรรมโท - เอก ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

1.สนามสอบวัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด

2.สนามสอบวัดธาตุ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย โดยมีพระสุขุมวาทเวที รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด

3.สนามสอบวัดกลาง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ โดยมีพระโสภณปริยัติยาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4505