ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังวัดร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ตามโครงการตรวจติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พื้นที่ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จำนวน 2 วัด ดังนี้

1.วัดสาครพัฒนาราม

2.วัดโพธิ์ทองพัฒนาราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4485