พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ภาค 9 ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 พระธรรมรัตนดิลก รักษาการเจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ภาค 9 ประจำปี 2563    ณ วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม   ในการนี้ นายชยชัย สายแสง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดโครงการฯดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,576