พิธีเปิดการอบรมพระสังฆาธิการแต่งตั้งใหม่ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมพระสังฆาธิการแต่งตั้งใหม่ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ นางวิภรณ์ เชิดโคกศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชยชัย สายแสง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมพิธี อำนวยความสะดวกและสนองงานแก่คณะสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,232