ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2563

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น.  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม 101 อาคารเรียนอนุสรณ์ 60 ปี พระพรหมบัณฑฺต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เมตตาเป็นประธานในการประชุมฯ

ในการนี้ นางวิภรณ์ เชิดโคกศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด        เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,237