ประชุมพระสังฆาธิการระดับรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ พระเลขานุการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. พระราชพรหมจริยคุณ เมตตาเป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการระดับรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ พระเลขานุการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อแจ้งภารกิจที่ต้องปฏิบัติ ข้อราชการที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์

ในการนี้ นางวิภรณ์ เชิดโคกศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางทัติญาพร ไชยแสง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุม และร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด อันเชิญไฟพระฤกษ์สำหรับจุดประกอบในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ถวายแด่ พระราชพรหมจริยคุณฯ เจ้าคณะจังหวัดรอ้ยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,235