ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ภูมิ เรียกศิริ โยมมารดาพระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 นางวิภรณ์ เชิดโคกศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและกิจการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ภูมิ เรียกศิริ โยมมารดาพระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมถวายเจลล้างมือและถวายคำแนะนำถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการป้องกันของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,579