ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดโรงเรียนขัติยะวงษา"เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดโรงเรียนขัติยะวงษา" เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงเรียนขัติยะวงษา ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกภาคส่วน ครูและนักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา  ร่วมกิจกรรม

ในการนี้ นางวิภรณ์ เชิดโคกศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ รักณาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวเกษสุดา นามปัญญา และนางสาวจตุพร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,566