ร่วมกิจกรรม Kick off ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินงาน "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว"

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการจัดกิจกรรม Kick off ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินงาน "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว" รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2564 ณ สวนครัวจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อม นายเธียรชัย พุทธรังษี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ และนายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม

ในการนี้ นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางวิภรณ์ เชิดโคกศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวเกษสุดา นามปัญญา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,585