ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ"ร้อยเอ็ดเมืองคนดี" ประจำปี 2564

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.  จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ"ร้อยเอ็ดเมืองคนดี" ประจำปี 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด                  ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการคิดดี ทำดี และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม โดยการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ร่วมกันสร้างสรรค์คนดี และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ความวิริยะ อุตสาหะ ความกล้าหาญ เพื่อสังคมและประเทศชาติ   ในการประชุมได้รับความเมตตาจาก เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งสองนิกาย พระเถรานุเถระ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุม  โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง   ในการนี้ นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายชยชัย สายแสง นักวิชาการศาสนชำนาญการ     เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,600