กราบนมัสการและถวายกระเช้าของเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณีแด่พระเถระในจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กราบนมัสการและถวายกระเช้าของเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี แด่พระครูปลัดทองอินทร์ กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ และพระครูพุทธิวราธิคุณ (เสน พุทธวโร มนตรีวัน) เจ้าอาวาสวัดเหล่าตำแย ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  ในการนี้ นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมพิธี อำนวยความสะดวกและสนองงานคณะสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,589