ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปีการศึกษา 2564 

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปีการศึกษา 2564  ดังนี้  สนามสอบวัดโพธิ์ร้อยต้น  อำเภอโพนทอง  และสนามสอบวัดเหนือเสลภูมิ  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและสนองงานคณะสงฆ์

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,432