ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดฯ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565   นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนางทัติญาพร ไชยแสง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  และนางสาวณิชนันทน์ ชื่นชม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดฯ  ประจำปีงบประมาณ 2565  จำนวน 4 วัด   ได้แก่ 1. วัดกลาง อำเภอสุวรรณภูมิ 2 . วัดพลับพลาชัย อำเภอสุวรรณภูมิ  3. วัดป่าวังน้ำเย็น อำเภอเกษตรวิสัย และ 4. วัดราชวารี อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,355