ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  หัวหน้าส่วนราชการ  และนายอำเภอ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น  5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 74,488