สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมโครงการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา   พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมฑูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล พร้อมด้วยพระราชพรหมมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และพระครูวาปีจันทคุณ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ณ บริเวณชั้นที่35 หอโหวด 101 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้ นายประยูร  จรเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางทัติญาพร ไชยแสง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประกอบพิธีอำนวยความสะดวกและสนองงานคณะสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 74,428