สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องการสร้างวัดที่พักสงฆ์ศรีธรรมวนาราม

วันพฤหัสบดีที่ 23  มิถุนายน 2565 นายประยูร  จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบหมายให้นางทัติญาพร ไชยแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ มอบประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องการสร้างวัดที่พักสงฆ์ศรีธรรมวนาราม  ณ  บ้านโพนโพธิ์ทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 84,357