พศจ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการใช้จ่ายกองทุนพระพุทธมิ่งเมืองมงคลจังหวัดร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.  นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการใช้จ่ายกองทุนพระพุทธมิ่งเมืองมงคลจังหวัดร้อยเอ็ด   ในการนี้ นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมและจัดประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุม Smart room ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 91,930