พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมสักการะลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และกราบลาพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565    นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด สักการะลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และกราบลาพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ในการนี้ นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายจักร์รัชช วงศ์วรนิตย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ กิ่งพรมภู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และ นางสาวเกษสุดา นามปัญญา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอำนวยความสะดวกในพิธี ณ วัดบึงพลาญชัย ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,556