พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะสงฆ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 12.30 น.   นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางทัติญาพร ไชยแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวณิชนันทน์ ชื่นชม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นางสาวเกษสุดา นามปัญญา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะสงฆ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,551