พศจ.ร้อยเอ็ด บรรยายถวายความรู้แด่พระภิกษุ หลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาวยุวดี สิงสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ บรรยายถวายความรู้แด่พระภิกษุ หลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
onepage 24-01-66-02.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 134,307