พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังผู้กระทำผิด พรบ.ในงานลอยกระทงจังหวัดร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประยูร  จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวราตรี กอผจญ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังผู้กระทำผิด พรบ.ในงานลอยกระทงจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมมีโชคชัย  สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,359